Fıtık.

tum-yonleriyle-fitik-ve-onlemenin-yollari-bGenel anlamı ile fıtık karın içi organların karın duvarında yada vücudun diğer bir boşluğunda (örn. Mide fıtığı) oluşan zayıf bir alandan dışarı çıkması olarak tariflenir. Bu zayıf alanın oluşma nedeni doğumsal olabileceği gibi edinsel de (sonradan oluşan) olabilmektedir.

Fıtık Nasıl Tedavi Edilir ?

Her türlü fıtığın sağıltımı cerrahi onarımdır. İnsanlık tarihi ile eş zamanlı olan fıtığın onarımında çok sayıda teknik geliştirilmiş, ancak çoğu terkedilmiştir. Fıtık onarımında günümüzde temel prensip gerilimsiz onarımdır.

 

Fıtık Çeşitleri

Karın bölgesi fıtıklarını genel olarak 5 bölgeye ayırabiliriz.

1. Kasık Fıtıkları (İngiunal Herni)
2. Ameliyat Sonrası (Kesi) Fıtık (İnsizyonel Herni)
3. Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni )
4. Mide Fıtığı (Hiatal Herni)
5. Nadir Görülen Karın Fıtıkları

 

 

Kasık Fıtıkları

Kasık bölgesi fıtıkları en sık görülen karın fıtığıdır. Toplumda görülme oranı %2 – 5 ‘dir. Erkeklerde çok daha sıktır. Tüm kasık fıtıklarının yaklaşık %85’i erkeklerde, % 15’i kadınlarda olmaktadır.
Erkeklerde daha çok olma nedeni, embriyonel dönemde karın içinde oluşan testislerin bebeğin gelişimi ile karın dışına skrotuma (torbaya) izlediği yol nedeni ile karın duvarında oluşan potansiyel zayıf alandır. Bu bölgenin embriyonel dönemde tam kapanmaması yada sonraki dönemde zorlanma sonucu açılması ile fıtık meydana gelir.

Kasık bölgesi fıtıkları 3 türdür.

kasik-fitik1a. İndirekt Fıtık: İndirekt fıtıklar yukarıda bahsedilen mekanizma ile oluşur ve karın zarı ile devamlılık gösteren bir fıtık kesesi söz konusudur. Bu kere erkeklerde skrotuma (torbaya), kadınlarda labiumlara (vaginal dudaklara) doğru ilerler, içinde büyüklüğüne bağlı olarak çoğu kez ince barsak vardır.

b. Direkt Fıtık: Bu tip fıtıkda karın duvarında zayıflık söz konusudur. Karın içinden direkt olarak cilt altına fıtıklaşma gerçekleşir. Boğulma (strangülasyon) riski bu tip fıtıklarda daha fazla görülür. Ağrı ön plandadır.

c. Femoral Fıtık: Bacağı besleyen atardamar, toplardamar ve bacak sinirinin geçtiği kanaldan (Femoral kanal) fıtıklaşmadır. Yaklaşık %5 – 8 oranında ve kadınlarda daha çok görülmektedir. Tüm kadın fıtıklarının %85 kadarı femoral fıtıktır. Ağrı ve şişlik daha çok kasık bölgesinin altındadır ve bacağa yansıyan ağrı bulunabilir.

 

 

Ameliyat Sonrası (Kesi) Fıtık (İnsizyonel Herni)

Daha önce yapılmış olan operasyon kesilerinden oluşan fıtıklardır.

Ameliyat olan hastaların %0,5 ile %10’unda insizyonel fıtık oluşabilir Ameliyat tekniğinin yanı sıra ileri yaş, genel vücut zayıflığı, sistemik hastalıklar, şişmanlık, ameliyat sonrası yara infeksiyonu insizyonel fıtık oluşumunu kolaylaştıran nedenlerdir.

Operasyon sonrasında erken dönemde karın içi basıncı artıran zorlayıcı hareketler yapılması insizyonel fıtık oluşmasına neden olabilir.

 

 

Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni)

200Doğumdan önce anne ile çocuk arasındaki bağı oluşturan ve çocuğun büyümesi için gereksinimlerini sağlayan damarlar göbek halkasının içinden geçer. Doğumla beraber bu damarlar kapanır. Henüz tam kapanmamış olan göbek halkasının içinde oluşan boşluktan karın içi organlarının girip çıkmasıyla göbekte oluşan şişliğe göbek fıtığı denir. Bu nedenle umbilikal herniler (göbek fıtığı) doğumsal kökenlidir. Bu fıtıkların çoğu zamanla kendiliğinden kapanır. Bu nedenle çocuklarda göbek fıtıkları 4 yaşına kadar (fıtık boğulması, bağırsak tıkanması gibi durumlara neden olmaz ise) izlenir.

Ancak erişkinlerde göbek fıtığı oluştuğu zaman kendiliğinden kapanma söz konusu olmayacağından cerrahi gerekir. Göbek fıtıklarını ameliyatla düzeltmek basit ve güvenli bir yoldur. Fıtık defektinin kenarlarının direkt olarak yaklaştırılmasıyla (Laparoskopik yöntem ya da açık yöntem ile) kesin tedavi yapılmış olur ve tekrarlama riski düşüktür. Karın cidarının çok zayıf olduğu durumlarda tamir için yama (greft) denilen materyaller kullanılabilir.

Diğer fıtık türlerinde olduğu gibi karın içi basıncını artıran tüm durumlar (kronik öksürük, gebelik, kabızlık, ağır yük kaldırma) göbek fıtığı oluşması nedenleri arasındadır. Göbek fıtıkları tüm fıtıkların %8,5’ini oluşturur.

Göbek fıtığında parmağınızla açık olan göbek halkasını hissedebilirsiniz. Ayrıca göbekte ağrı, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu fark etmeniz göbek fıtığı olduğunuzu gösterebilir. Bunun dışında şişlik aniden büyümeye başladıysa, fıtık yatınca ya da içeri itilmeye çalışıldığında içeri girmiyorsa, hassasiyet arttıysa, tuvalet yapamama, bulantı, kusma gibi bulgular mevcutsa acil olarak hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Bu göbek fıtığınızın içine karın içi organlardan biri yada birkaçının girdiği ve burada sıkıştığı anlamına gelir ki acil olarak sıkışan bu organlar canlılığını yitirmeden cerrahi girişimin yapılması gerekir. Aksi halde yapılacak olan ameliyat sadece göbek fıtığı ameliyatı olmayacak, sıkışan organa da yönelik cerrahi işlem gerekecektir.

 

 

 

Mide Fıtığı (Hiatal Herni)

GÖR oluşumuna yol açabilen diğer önemli bir neden mide fıtığıdır. Mide fıtığı, göğüs ve karın boşluğunu ayıran ve diafram adı verilen kalın zardaki deliğin aşırı genişlemesi sonucunda midenin yemek borusu ile birleştiği üst kısmının bu delikten geçerek göğüs boşluğuna kaymasıdır. Mide fıtığı varlığında AÖS nin yapı ve fonksiyonu bozulmakta ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçışı kolaylaşmaktadır. Şiddetli reflüsü olan hastaların hemen yarısında birlikte mide fıtığı bulunurken mide fıtığı vakalarının da 1/3 inde reflü şikayetlerine rastlanır. Mide fıtığının olup olmadığı endoskopi veya baryumlu grafi ile anlaşılabilir.

 

 

Nadir Görülen Karın Fıtıkları

bel-fitigia. Siyatik Fıtığı: Karın boşluğunun taban bölgesinde oluşan bir fıtıklaşmadır. Karın dışına doğru bir şişlik olmadığından yalnızca ağrı, bağırsakta sıkışma olursa bulantı, kusma şikayeti yapar. Tanı sadece BT ile konur.

b. Obturator Fıtık: Pelvik tabanda klanik olarak orta yaş kadınlarda ve sağda oluşur. belirtisi kalça, diz ağrısıdır.

c. Spiegel Hernisi: Karın ön duvarındaki kas grupları arasından rektus kasının kenarından oluşan fıtıklaşmadır. Tedavisi defektin onarılmasıdır. Şişlik ve ağrı ile kendini gösterir.

d. Grynfelt Hernisi: Karın boşluğunun arka duvarında bel bölgesinde oluşan bir fıtık türüdür. Üst lomber üçgen adı verilen bölgede oluşur. Ağrı yakınması vardır. Büyüklüğüne bağlı olarak şişlik de olabilir.

e. Petit Hernisi: Grynfelt Hernisinden farklı olarak alt lomber üçgen adı verilen bölgede oluşur.

 

Back to Top